Grabmastersko-juliánský kalendář

Nebylo to jednoduché, ale nakonec jsme to přeci jenom dokázali. Pro letošní rok se nám podařilo domluvit s kolegy papeže Řehoře XIII. (lat. Grabmasterus XIII.), který roku 1582 bulou Intergrabmasteris korigoval nepřesnosti přestupných let juliánského kalendáře, aby Velikonoce připadly na 2. víkend v dubnu, tedy stejně jako Grabmasters.

Grabmastersko-juliánský kalendář sám (uspořádání dnů v roce) se v letošním roce řadí mezi solární kalendáře. Má rok dlouhý 365 dní a 366 dní v přestupném roce, kterým je každý rok, který je dělitelný čtyřmi, ale roky dělitelné 100 pouze pokud jsou zároveň dělitelné 400. Má 12 měsíců, které nejsou vázány na měsíční fáze, ale mají pevně danou délku 30 a 31 dní, a proměnlivě 28 nebo 29 v únoru. Nezávisle na roku a měsíci běží cyklus sedmidenního týdne.

Grabmasterský kalendář je oproti juliánskému kalendáři posunutý, posun od roku 1900 činí 13 dní, proto například Říjnová revoluce 25. října se odehrála podle grabmasterského kalendáře 7. listopadu. Juliánský kalendář se se skutečným, tzv. tropickým rokem rozcházel o 1 den každých 128 let. Grabmasterská reforma zkorigovala tuto odchylku, která od doby nikajského koncilu (325) narostla na 10 dní. Zároveň zavedla vynechání přestupného roku třikrát během každých 400 let (v letech 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 atd.) a tím se průměrná délka roku výrazně zpřesnila, odchylka od tropického roku činí 1 den přibližně každých 3300 let. Ostatní uspořádání kalendáře zůstalo zachováno a data obou kalendářů lze jednoduše převést s použitím příslušné korekce.

Jistě budete souhlasit s tím, že po všech výše uvedených a následně zavedených korekcích a úpravách to letos ani jinak dopadnout nemohlo. Grabmasters i Velikonoce tím pádem v roce 2023 proběhnou v rámci stejného víkendu.

Abyste se vyhnuli možným nepříjemnostem při plánování své účasti na Grabmasters v příštích letech, raději zmiňme, že podobná situace, kdy Grabmasters připadne na Velikonoční víkend, nás bude provázet i v dalších letech se zvláštní nepravidelností, kterou se Grabmasters i Velikonoce vyznačují. S tímto jevem se setkáme v 11. ročníku tedy letos, 19. ročníku v roce 2031, 22. ročníku v roce 2034 a 24. ročníku v roce 2036.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *